Diamant Salihu är årets Raoul Wallenbergpristagare!

 

Diamant Salihu har tilldelats årets Raoul Wallenbergpris!

Under en prisceremoni på Raoul Wallenbergs dag, mottog journalisten och författaren Diamant Salihu bronsskulpturen Portföljen samt 100 000 kr.

I Diamant Salihus roll som grävande reporter för SVT, författare och aktör i debatten om gängkrigen sätter han de ungas perspektiv i fokus. Hans förmåga att möta alla människor med en enorm värme, närvaro och respekt, oavsett social tillhörighet, är unik.

– Det är en stor ära att få vara årets pristagare, bland namn jag ser upp till, och motiverar mig ännu mer att fortsätta göra nytta och folkbilda genom nyanserad och envis journalistik, säger Diamant Salihu, pristagare Raoul Wallenbergpriset 2023.

Priset delas ut till en person som verkar i Raoul Wallenbergs anda, för ett samhälle fritt från diskriminering, antisemitism och intolerans och för de mänskliga rättigheterna.

Juryns motivering lyder:

”Alla människor förtjänar en trygg och värdig uppväxt. Men många av dem som lever i segregerade områden och blir drabbade av det pågående gängvåldet upplever att de inte tas på lika stort allvar. Detta är något som Diamant Salihu har bestämt sig för att ändra på. I Diamants roll som grävande reporter för SVT, författare och aktör i debatten om gängkrigen sätter han de ungas perspektiv i fokus.

Diamant lyfter röster som sällan får komma till tals, personliga livsöden som annars bara blir till statistik. Hans förmåga att möta alla människor med en enorm värme, närvaro och respekt, oavsett social tillhörighet, är unik. Diamant använder sin yrkesposition för att bidra med kunskap och ömsesidig förståelse trots olika ursprung, religioner och förutsättningar. Med sina böcker och dokumentärer om gängvåldet och dess konsekvenser, skildrar han ett samhälle som många har en uppfattning om, men få har kunskap om. Inte minst hans ständiga uppmaning att agera är att sannerligen verka i Raoul Wallenbergs anda.

Diamant Salihus ständiga vision är att förändra samhället till en bättre plats för framförallt barn och unga, oavsett deras bakgrund. Diamant Salihu har outtröttligt visat prov på integritet och stort mod genom att vara en unik röst om ett av samhällets allvarligaste problem, där människorna får hamna i fokus. Det är att verka i Raoul Wallenbergs anda. För detta tilldelas Diamant Salihu Raoul Wallenbergpriset 2023.”

Diamant Salihu har verkat som tidningsreporter samt journalist i radio och TV med fokus på samhällsfrågor och i synnerhet frågor relaterade till gängvåld. Han har författat reportageböckerna ”Tills alla dör” samt ”När ingen lyssnar”. Diamant Salihu har tidigare mottagit Stora journalistpriset, samt Guldspaden för sitt arbete.