Det fredliga mötet – grunden till en värld med mänskliga rättigheter

Idag för 70 år sedan antog FN:s generalförsamling vad som förmodligen skulle bli ett av vår tids mest avgörande beslut, nämligen deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Två år därefter, år 1950, beslutade samma församling att rättigheterna var av så stor betydelse att de likaså krävde en alldeles egen dag för uppmärksammande – varpå den 10 december kom att bli det naturliga datumet för detta.

De mänskliga rättigheterna ligger till grund för Raoul Wallenberg Academys (RWA) verksamhet. Trots att det är 70 år sedan varje människa på jorden erkändes ett flertal okränkbara rättigheter – kränks dessa fortfarande dagligen runtom i världen. Vi på RWA vet att ungas engagemang är svaret på hur vi kan möta de utmaningarna, och kommer därför under 2019 att fokusera på det nystartade projektet “Non-Silence Generation”.

Den 10 december 1948 samlades en grupp FN-representanter från en stor del av världens länder och diskuterade varje människas okränkbara värde, i ljuset av den mörka period som andra världskriget och Förintelsen innebar. En period som kom att kosta miljontals människor livet och som resulterade i otaliga berättelser om familjetragedier runtom i Europa. Något som i sin tur förändrade många människors syn på värnandet av alla människors lika värde. Rätten till att födas fri, rätt till liv, rätt till att få vara en egen person och rätten att få gå i skola. Dessa var bara några utav de 30 rättigheter som också erkändes den där dagen i december för 70 år sedan och vilka finns återfinns i många länders lagstiftning än idag. Rättigheter som för somliga kan tyckas självklara, men som andra fortfarande får kämpa för dagligen för att kunna åtnjuta.

En av rättigheterna, artikel 20, lyder; “Alla har rätt att bilda en grupp eller förening och ha fredliga möten när de vill”. Just fokuset på det fredliga mötet är någonting som vi på Raoul Wallenberg Academy önskar lyfta under det kommande året genom vårt projekt “Non-Silence Generation” och när passar då inte bättre att inleda den diskussionen än dagen för de mänskliga rättigheterna?

De mänskliga rättigheterna är för Raoul Wallenberg Academy grunden för vad vi står för, och det vi för vidare till den unga generationens ledare. För att ens sprida budskapet om de mänskliga rättigheterna behövs dock ett utrymme. Det är i det utrymmet som det fredliga mötet blir centralt – om det inte hade varit för möjliggörandet av det fredliga mötet mellan FN:s representanter just den där dagen för 70 år sedan, hade kanske inte heller de mänskliga rättigheterna blivit utformade så som vi idag känner till dem. Om ens överhuvudtaget.

Vi kan alltså konstatera att vikten av att skapa fredliga möten i dagens värld är enorm. Vi behöver än mer utrymme för diskussioner och idéutbyten mellan människor. Tystnad har aldrig drivit utvecklingen framåt. Därför är vi på Raoul Wallenberg Academy glada över att vi tillsammans med Stiftelsen Fryshuset, genom verksamheterna Ungdomar.se och we_change, har beviljats 8,1 miljoner från Postkodlotteriet för att stärka nästa generations ledare i frågor som rör demokrati och organisering. Projektet “Non-Silence Generation” ska visa att unga är inte en tyst generation utan står upp för ett hållbart och demokratiskt samhälle. Non-Silence Generation” ska ta tillvara på ungas förändringskraft. Inom projektet ska vi både matcha unga med föreningar och ideella uppdrag samt inspirera unga att själva starta och driva föreningar. Detta sker genom att ta fram en digital verktygslåda, anordna Sveriges största demokratisummit i Stockholm samt hålla lokala engagemangs-torg runt om i landet. Projektet är både digitalt och fysiskt samt lokalt och globalt. Med projektet vill vi möjliggöra för unga att engagera sig på olika sätt, utifrån olika villkor och förutsättningar, och tillsammans utbyta idéer genom det fredliga mötet.