Besök oss under Järvaveckan!

Vi kommer såklart att finnas med på Järvaveckan i år!

Nytt får iår är att nu har du som är ung chansen att vara med i vår tävling och vinna en helt ny iPhone 13 Max Pro!

Därtill så finns vi i vår Kub där, i samarbete med Framtidens Hus,  alla Järvas unga och andra besökare lära sig mer om mänskliga rättigheter, hänga, delta på aktiviteter och vara med på tävlingar!

Under onsdagen kommer vi finnas i vårt tält där du du kan vara med i tävlingen. Rita av Raoul Wallenbergs portfölj på ett kreativt sätt, så är du med i tävlingen! Förutom en ny telefon blir det vinnande bidraget årets logga för Raoul Wallenbergpriset för alla människors lika värde.

Tältet möjliggörs av Dina Försäkringar, och vinsten i vår tävling har skänkts av Tre Sverige.

Om tävlingen

Tävlingen går ut på att designa en logga utifrån Raoul Wallenbergs portfölj.
Det vinnande bidraget blir årets logotyp för Raoul Wallenbergpriset och kommer att synas på diplomet, i sociala medier samt på hemsidan.

Vinnaren kommer att utannonseras i våra sociala kanaler under lördagen!

 

 

Villkor:
Det vinnande bidraget utses av en jury från Raoul Wallenberg Academy.
Juryns beslut kan inte överklagas. Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.
Om vinnaren ej går att nå förbehåller Raoul Wallenberg Academy sig rätten att dra en annan vinnare.
Ingen annan kompensation utgår till vinnaren eller deltagare som ej vinner.
Raoul Wallenberg Academy har rätt att bruka den vinnande designen i sina och i tredje parts kanaler.
Deltagare avsäger sig rätten för ev. ekonomisk kompensation som kan uppkomma vid användning av design av Raoul Wallenberg Academy eller dess partners i sin eller andras kanaler, övrig kommunikation och i andra former såsom, men inte uteslutande, tryckmaterial, projektioner, tygkassar eller andra utrycks- och gestaltningsformer.
Vinnande bidrags ekonomiska rättigheter tillfaller Raoul Wallenberg Academy.