Att minnas Novemberpogromen – mer aktuellt än någonsin

Raoul Wallenberg Academy gör idag den 9 november ett uttalande med anledning av Novemberpogromen.

UTTALANDE: 1938 skedde i Tyskland det som brukar kallas Kristallnatten eller Novemberpogromen, natten mellan den 9 och 10 november. Den natten kom också att bli startskottet för den öppna och statligt sanktionerade förföljelsen av judar runt om i Europa, och inledningen till Förintelsen. Kristallnatten öppnade för förföljelse av de egna medborgarna och tydliggjorde att den tyska staten skyddade våldsverkarna och inte de judiska offren.

Minnet av Novemberpogromen är en påminnelse om vad som kan ske när antidemokratiska krafter får styra och samhället accepterar förföljelse och diskriminering av den egna befolkning. Det är också en väckarklocka inför krafter som återigen vill se ett samhälle präglat av rasism, antisemitism och diskriminering till följd av religiös tillhörighet, ursprung eller härkomst.

Den senaste tiden har vi sett flera exempel på hur öppna, humanitära och demokratiska värderingar utmanats. Bland annat har Expo och Expressen avslöjat att en lokal SD-politiker och grundskolelärare i Nynäshamn under flera år spridit naztistisk propaganda. En högt uppsatt företrädare för samma parti vill tysta kritik mot Tidöavtalet med hot om att stoppa bidrag till organisationer inom civilsamhället.

Vi har i dagarna även påmints om att det inte alltid är en självklarhet att agera med medmänsklighet och civilkurage. Som Alex Schulman skriver i sin senaste krönika i DN (7 november): “De hör den under familjemiddagarna, slarviga, glidande uttalanden, små stumpar av rasism, fördomar som får luft och tillåts stå oemotsagda. Vi har hamnat på en plats där medmänskligheten i oss inte kommer automatiskt. Om någon blöder tar vi inte genast fram en näsduk, utan en mobiltelefon.”

Förintelsen började inte som Hédi Fried har sagt med gaskamrar, utan med små ord och handlingar där vissa människor förminskades och frystes ut. Det är mot den bakgrunden berättelsen om Raoul Wallenberg är viktig. Få möter de utmaningar och de risker Raoul Wallenberg ställdes inför. Men alltför många väljer att inte agera när en medmänniskas rättigheter kränks eller tvekar att stå upp mot orättvisor och förtryck. Det är i det lilla, i vardagen, som modet prövas.

Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration kan vi stärka unga att stå upp för mänskliga rättigheter och agera med civilkurage. Genom att rusta unga lägger vi grunden för en motståndskraftig demokrati och ett medmänskligt samhälle fritt från antisemitism och andra former av rasism.

Idag minns vi Novemberpogromen och påminns om vikten att föra vidare minnet av Förintelsen till kommande generationer.

Anna Urombi
Generalsekreterare, Raoul Wallenberg Academy