Changemaker Camp 2020

Ansök här

Changemaker Camp 2020

Varmt välkommen att ansöka till Raoul Wallenberg Academy och Ashokas "Changemaker camp" - för dig som vill skapa förändring i samhället, självledarskap, leda andra, lära dig socialt entreprenörskap och träffa andra changemakers!
  • Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som.
  • Beskriv kort med cirka 3 meningar vem du är!
  • Beskriv ditt samhällsengagemang. Exemplevis hur du arbetar med jämställdhet, psykisk ohälsa, integration eller något annat? Berätta kort
    Jag (deltagaren) bekräftar härmed att jag själv fyllt i uppgifterna ovan och vill komma till Changemaker camp. Jag förbinder mig att delta under hela kurs tillfället.
  • Raoul Wallenberg Academy samlar in personuppgifter i samband med anmälningar till Changemaker Camp. Vi använder dem till att göra bedömning av anmälan. Därefter spar vi dina personuppgifter (om du blivit antagen) under och efter campet så länge som uppgifterna krävs för administration, dvs utskick av material och utvärderingsblanketter. Vi kommer eventuellt att använda citat från dig på vår hemsida, vid återrapporteringar och vid ansökningar om finansiering. Vi anonymiserar eller raderar dem tre år efter senast aktiv kontakt. Behandlingen av dina personuppgifter grundas på berättigat intresse. Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet. Vi har gjort en intresseavvägning där Raoul Wallenberg Academys intresse av att utföra en behandling av uppgifter väger tyngre än ditt intresse av integritetsskydd. Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, få felaktiga personuppgifter rättade, begära att personuppgifter raderas. Läs mer om dina rättigheter här: https://raoulwallenberg.se/integritetspolicy/