Changemaker Camp 2019

Ansök här

Changemaker Camp 2019

Varmt välkommen att ansöka till Raoul Wallenberg Academy och Ashoka "Changemaker camp" - för dig som vill skapa samhällsförändring, lära dig socialt entreprenörskap och träffa andra changemakers! Programmet består av 3 delar: I Del 1 (4 dagar under sommarlovet, 6-9 augusti) får du utforska ditt självledarskap (hur du leder dig själv) och jobba med verktyg för hur du kan skapa förändring i samhället. Under Del 2 (3 dagar under höstlovet, 28-30 oktober) får du träna på ledarskap och hur du kan stötta andra unga i din närhet att utveckla sina idéer. Del 3 är en avslutande dag i Stockholm. (Campets upplägg kan ändras)
  • Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som.
  • Beskriv kort med cirka 3 meningar vem du är!
  • Beskriv ditt samhällsengagemang. Exemplevis hur du arbetar med jämställdhet, psykisk ohälsa, integration eller något annat? Berätta kort
    Jag (deltagaren) bekräftar härmed att jag själv fyllt i uppgifterna ovan och vill komma till Changemaker camp. Jag förbinder mig att delta under samtliga 3 delar, totalt 8 dagar.
  • Raoul Wallenberg Academy samlar in personuppgifter i samband med anmälningar till Changemaker Camp.Vi använder dem till att göra bedömning av anmälan. Därefter spar vi personuppgifterna under och efter campet så länge uppgifterna krävs för administration, dvs utskick av material och utvärderingsblanketter. Vi anonymiserar eller raderar dem tre år efter att en person senast visat intresse för återträffar.