RWA FINNS PÅ PLATS I ALMEDALEN

För Raoul Wallenberg Academy står demokrati och ungas rätt till medbestämmande i fokus under 2018 och det tar vi med oss till Almedalsveckan. Vi arrangerar ett seminarium tillsammans med Teskedsorden kring hur civilsamhället kan stå upp mot rasism och två lägereldssamtal med Scouterna om ungas engagemang för, och delaktighet i, demokratin. Till Visby åker Sarah Scheller tillsammans med styrelsen för vår alumnförening, Raoul Wallenberg Differencemakers. Istället för att vi åker dit för att prata om ungas engagemang och handlingskraft vill vi att politiker pratar med unga.

Fyra personer från styrelsen är på plats under veckan: Henrik Almén (ordförande), Gabriella Kärnekull Wolfe, Jesse Feng och Noah Boivie. Alla fyra är engagerade i mänskliga rättigheter, värderingsfrågor, ungas delaktighet/engagemang. Därutöver brinner de extra för:Bildcollage på Henrik Almén, Jesse Feng, Sarah scheller, Noah Boivie och Gabriella Kärnekull Wolfe

  • Henrik: utbildningsfrågor, tryck- och yttrandefrihet, pensionsfrågor, arbetsmarknadsfrågor (främst med facklig vinkel), digitala frågor
  • Jesse: gymnasieskolan, elevinflytande -elevkår, klimat/miljö
  • Noah: gruppdynamik/tryck och maktstrukturer, skolfrågor-elevinflytande, internationellt ungdomsperspektiv
  • Gabriella: feminism, jämställdhet, sexuellt våld, #MeToo, psykisk ohälsa, elevperspektiv på skolan.

Raoul Wallenberg Differencemakers (RWD) kommer tillsammans med Fler Unga att arrangera morgonyoga för unga under veckan. Det blir en lugn stund tillsammans i Almedalsstöket, för att uppmärksamma ungas stressade tillvaro. De kommer även att arrangera ett ”walk n’ talk” då makthavare tar en promenad i Visby med engagerade ungdomar och diskuterar en förbestämd fråga.

 

Vill du ha Henrik, Noah, Jesse och Gabriella till ditt samtal eller panel under Almedalsveckan? Kontakta då Martina Högberg så bokar vi in det.

RWA och de engagerade unga från RWD:s medverkan i olika programpunkter under Almedalsveckan:

Måndag 2 juli

Talita ”Sexköpslagen 2.0”

Gabriella Kärnekull Wolfe deltar som representant från #intedinhora i seminarium om hur Sverige kan hålla sig i framkant i kampen mot prostitution och människohandel. Läs mer här.
Tid: 2 juni kl 11:00-11:45
Plats: Hansa Utbildning, Bredgatan 4

Aftonbladet – Svenska Hjältar: Så vill landets unga göra Sverige bättre

Gabriella Kärnekull Wolfe kommer att sitta i Aftonbladets samtalspanel där Linnéa Claeson möter unga eldsjälar som kämpar för att göra skillnad. Samtalet rör civilkurage och samhällsförändring. Läs mer här.
När: kl 13:00 – 13:45
Plats: Cremérgatan

Tisdag 3 juli

RWA och Scouterna ”Modiga samtal kring lägerelden – hur kan vi ta tillvara barn och ungas engagemang?”

Samtalet leds av Sarah Scheller, generalsekreterare Raoul Wallenberg Academy och Henrik Almén, talesperson på Scouterna och ordförande i RW Differencemakers. I panelen är Scouternas unga talespersoner, Anna Maria Corazza Bildt, Ledamot, Europaparlamentet, Håkan Wirtén, Generalsekreterare, WWF, Amir Sajadi, Entreprenör, Järvaskolan, Victoria Escobar, Co-founder, Changershub och Erica Karlsson, Ungdomsperspektivet.
När: elden tänds 16.30 och samtalet sker 17.00-18.15
Plats: Vid grillplatsen nedanför Botaniska trädgården vid Visby strandpromenad
Läs mer här.

Onsdag 4 juli

RWA och Teskedsorden ”I Sverige finns ingen rasism”

Det är både farligt och omöjligt att blunda för rasism. Vi ser den i dialogen på nätet och bland hatbrottsanmälningarna där främlingsfientliga och rasistiska motiv dominerar. Hur kan det civila samhället motverka rasistiska krafter? Vilka metoder finns? Ett samtal om främlingsfientlighet i dagens Sverige och om #WarmUpOurGlobe och Reality Check. I panelen: Sarah Scheller, Generalsekreterare, Raoul Wallenberg Academy, Camilla Rehn, Utbildningsansvarig, Teskedsorden, Aygül Lale Kabaca, Utbildningsledare, Mångkulturellt centrum i Fittja, Maria Fabricius, Medgrundare, Open Act, Saeid Esmaeilzadeh, serieentreprenör och medgrundare av Serendipity Group.
När:  kl 14-14:50
Plats: Södra Kyrkogatan 6, Syregården
Läs mer här.

Metoo-uppropen ”Lägg ner #metoo – hur avvecklar vi metoo-rörelsen?”
Samordningsgruppen för 65 bransch- och områdesspecifika metoo-upprop har tagit fram sju förslag som de diskuterar med ansvariga för jämställdhetsfrågor i socialdemokraterna och moderaterna. Gabriella Kärnekull Wolfe är med som talesperson för uppropet #intedinhora. Läs mer här.
När: seminarium 16:00 – 17:00, därefter mingel
Plats: Cramérgatan 2, Antons

RWD med fler ungdomsorganisationer ”Generationsmingel #UngNog”

Minglet är ett avslut på de 2 workshops som sker i tältet innan. Det är öppet för alla och ett perfekt sätt för unga och makthavare att få mötas och ha roligt. Under kvällen delas ett pris ut. Läs mer här.
När: kl. 17:00 – 22:30
Plats: Strandvägen 4, i WWF:s tält.

Torsdag 5 juli

RWA och Scouterna ”Hur lyfter vi barn och ungas röst i samhället?”

Vilka frågor har lyfts under veckan och hur medmänskliga har samtalen varit? Raoul Wallenberg Academy och Scouterna bjuder in till ett samtal om demokrati och om hur vi kan ta tillvara barn och ungas engagemang. Samtalet leds av Sarah Scheller, generalsekreterare Raoul Wallenberg Academy och Henrik Almén, talesperson på Scouterna och ordförande i RWD.
När: kl 9-10 (frukost från 08.30)
Plats: Ideella trädgården, Birgers gränd 7, ingång från Almedalen
Läs mer: https://www.facebook.com/events/214706772481131/

Stockholms tjejjours, Föreningen Tillsammans och Wonsas: ”Vem har rätt till traumavård efter våldtäkt?”

Ett seminarium där Gabriella Kärnekull Wolfe deltar som representant för #intedinhora.
Läs mer här: https://www.facebook.com/events/913278678854109
När: 5 juli kl. 16:00 – 17:20
Plats: Tage Cervins gata 3C, ”Skandias trädgård”