Möt Adrian Boivie, vinnare av Ungt Kurage 2017

Adrian i ram

Hej Adrian!

Vad betyder civilkurage för dig?
För mig innebär civilkurage att våga stå upp för någon eller något trots att det kan innebära en risk för en själv.

Berätta hur du gjort skillnad?
Två skolkamrater upplevde sig utsatta för sexuella övergrepp på vår internatskola. Jag valde att stötta tjejerna och blev då även själv en del av ett obehagligt ställningskrig. Det spreds hat och osanna rykten i omfattande skala. Trots att flera rått mig att säga att tjejerna ljuger för att slippa bli utsatt, har jag valt att stå upp för det jag anser är rätt. För mig är inte skuldfrågan i sig relevant, utan det handlar om att ha ett kritiskt tänk och inte bara följa den stora massan.

Berätta om ett medmänskligt föredöme som har betytt mycket för dig.
Förebilder på håll finns det gott om, men de som verkligen formar individen, tror jag är någon i ens närhet. För min del står både mamma och min extrapappa upp för det de tror på. Min extrapappa Magnus personifierar mod, godhet, begåvning med humor. Han har en inre kompass. För mig är Magnus ett medmänskligt föredöme.

Ungt Kurage delas ut i Raoul Wallenbergs anda, vad känner du till om honom?
Raul Wallenberg var en man som vågade stå upp och agera för sina åsikter, trots att det innebar en stor risk. Hans mest kända hjältedåd ägde rum under andra världskriget då han genom att skriva ut pass räddade livet på 10 000 judar.

Vad i hans gärning tror du kan inspirera unga?
Genom att våga stå upp för det han tyckte var rätt, med risk för sitt eget liv, lyckades han göra skillnad på liv och död. Alla insatser som görs av människor som innebär en stor risk för en själv; ett exempel är bekämpandet av Ebola och andra sjukdomshärdar, är en inspiration för andra. Det erkännande Wallenberg idag får för sina gärningar ger syre till nya insatser från unga.