Berätta lite om dig själv och vad du gör på Raoul Wallenberg Academy (RWA)…

Henrik heter jag och är anställda i projektet Non-Silence Generation på RWA. Jag har läst statsvetenskap vid Stockholms Universitet.

 

 

Vad betyder värderingen rationalitet för dig?

Rationalitet innebär för mig att vara förnuftsfull och att i det agera i en strävan om att söka kunskap för alla beslut man fattar. Det innebär exempelvis att jag gärna hittar information vad som gjorts tidigare och med vilka resultat innan jag initerar åtgärder inom mitt jobb som projektledare.

 

Vad tycker du är roligast med att projektleda Non-Silence Generation?

 Det roligaste är vetskapen om att föreningslivet ger ungdomar en fantastisk start på livet. Något som ständigt bekräftas i många delar av mitt arbete i kontakten med både föreningar och direkt med ungdomar eller vuxnar som var engagerade som ungdomar.

 

Vad tycker du är svårast?

 Det svåraste är att hela tiden se till förhålla sig till målgruppens behov. I projektet riktar vi oss till en bred grupp om ungdomar i åldrarna 15-25 år, en grupp som är oerhört heterogen. Det är därför svårt att hitta generella lösningar och åtgärder.

 

Vad ger dig energi?

Vetskapen om vad föreningslivet ger många och fantastiska kollegor som stöttar på vägen. Därutöver motiveras jag väldigt av att se vad vi långsiktigt kan åstadkomma om vi lyckas. Att hela tiden planera för hur vi når mot syftet vi strävar.

 

Vem är din förebild och varför?

Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rönnlund. De gjorde tillsammans ett fantastiskt arbete som verkligen långsiktigt skapar förutsättningar för en värld där människor har mindre fel. 

 

Vilket medskick har du till unga idag?

Ta vara på era möjligheter! Lägg energi och tid på utbildning, dina bästa möjligheter att göra gott för världen och att få ta plats har du om du gör dig själv starkare. Då ökar också dina chanser att få ut vad du vill ur livet.