Vusal Quliyev är ordförande för RWD

Raoul Wallenberg Differencemakers är en ideell förening öppen för alla under 35 år som vill verka i Raoul Wallenbergs anda. Dessutom fungerar den som en alumniförening för dem som gått Raoul Wallenberg Academys ledarskapsutbildning.

Vusal Quliyev är ordförande för RWD och här får vi träffa honom i en intervju:

     

 

Vad ser du mest fram emot i ditt uppdrag som styrelseordförande?

Jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen och Raoul Wallenberg Academy göra skillnad i en ny tid.

Vad grundar sig ditt engagemang i?

Mitt engagemang idag har sin grund i min barndom som präglats av fattigdom och utanförskap. Jag har sett hur ett samhälle som präglas av “vi och dom” tänk kan leda till hat, rasism och egoism. Det har blivit en drivkraft för förändring för min del.

Vem är din förebild?

Jag vill ägna hela mitt liv åt att bekämpa rasism och arbeta förebyggande. Detta kräver vilja och mod. Av den anledningen är Raoul Wallenberg en stor förebild för mig som en affärsman och diplomat, i kombination med sin ödmjukhet och sitt mod att stå upp för allas lika värde.

Vad är din framtidsvision?

Min vision för framtiden är att dagens och framtidens unga ska se sig själva som världsmedborgare och värna våra intressen som gemensamma. Att unga kämpar för att kunna förverkliga idén om en ny värld med rättssäkerhet, demokrati och fred i Raoul Wallenbergs anda.

Varför blev du medlem i RWD?

Jag blev medlem i RWD för att jag tror på att varje människa kan bidra med förändring och förbättra världen. Du kan också bli en del av förändringen och ansöka om medlemskap här helt kostnadsfritt och utan bindningstid.

Vilket är ditt favoritcitat?

“Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek” – Barack Obama