3 SÄTT ATT UPPMÄRKSAMMA RAOUL WALLENBERG I DITT KLASSRUM

Alla kan vara med och alla kan göra något. Medmänsklighet och civilkurage är alltid viktiga frågor och precis som Raoul kan du, ditt engagemang och dina handlingar göra skillnad. Här är tre tips på hur du kan uppmärksamma Raoul Wallenberg och hans gärningar i ditt klassrum den 27 augusti, då det är Raoul Wallenbergs dag – Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet. 

1. VISA EN FILM OM RAOULTexten "hitta din inre Raoul" på suddig bakgrund

Filmen ”Hitta din inre Raoul” är en 35 minuter lång filmatiserad version av Raoul Wallenbergs liv. Under filmens gång får eleverna ta del av vad som har format människan Raoul Wallenberg och även reflektera över sitt eget liv. Filmen uppmuntrar till samtal om hur vi kan hitta mod, styrka och inspiration att stå upp för medmänsklighet och människors lika värde i ditt klassrum. Se den här.

Du hittar lärarhandledningen till filmen här.

 

2. BJUD IN EN TALARE OM RAOUL WALLENBERG

Cecilia Åhlberg är ledamot i Raoul Wallenberg Academys styrelse och barnbarn till Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren (som är en av dem som grundat Raoul Wallenberg Academy). Cecilia har jobbat nära sin mormor, Nina Lagergren, med frågor rörande Raoul Wallenberg i fem år. Cecilia föreläser ofta om Raoul Wallenberg både internationellt och i Sverige. Kontakta Cecilia Åhlberg och bjud in henne till ditt klassrum: cecilia.ahlberg@rwa.se.

 

3. DELA UT ETT KURAGEPRIS

Uppmärksamma en elev som agerar med civilkurage. Lyft fram elever som vågar höja rösten, sträcka ut en hand eller på andra sätt agera för medmänsklighet. Det kan också handla om att arrangera en uppsatstävling kring ämnen som civilkurage, medmänsklighet eller Raoul Wallenberg.