POSTKODLOTTERIET

Raoul Wallenberg Academy är förmånstagare till Postkodlotteriet. Alla lottköpare har gjort det möjligt för oss att för första gången ta emot 5 miljoner kronor! Varje år, på senvintern, sker Postkodlotteriets utdelning till förmånstagarna.

5 miljoner kronor till Raoul Wallenberg Academy 2017! 

Tack vare dig som lottköpare har Postkodlotteriet för första gången kunnat stödja Raoul Wallenberg Academys arbete. Varje enskild lott som köps i Postkodlotteriet bidrar till att göra skillnad. För oss innebär det att fler unga kan utbildas och stärkas i sin inre kompass för medmänskligt ledarskap och civilkurage i Raoul Wallenbergs andra.

På 2017 års Förmånstagarfest fick Raoul Wallenberg Academy ta emot 5 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet. Med dessa pengar kan vi göra ännu mer för att säkra ungas framtid. Tack till alla er som har köpt lotter – och tack till PostkodLotteriet!

Vill du veta mer om PostkodLotteriet?
Gå in på PostkodLotteriet.se!