Lär dig mer om situationen i Syrien och sprid kunskapen till människor i din närhet