Berätta om Raoul Wallenbergs gärning för tre andra personer.