Våga säga ifrån nästa gång du hör någon använda uttryck som du tycker är rasistiska, sexistiska eller homofoba.