Ta ansvar för stämningen på din arbetsplats/skola. Tala med din chef/lärare när du ser att någon blir kränkt.