Läs igenom olika partiprogram och skriv ditt eget utifrån dessa, arbeta sedan i riktning mot detta.