Ta kontakt med ett fritids/ungdomsgård i din närhet och erbjud din tid. Du kommer att få mycket lärdom tillbaka.