Be någon som inte gillar dig om hjälp, gärna flera gånger, återbetala gärna hjälpen genom gentjänster.