Skapa positiva tankemönster hos personer i din omgivning genom att fråga dem vad som gör dem lyckliga.