Hitta ett sätt för att påminna dig själv om att du äger och ansvarar för ditt agerande.