Nästa gång du är på fest, prata med någon som ser ensam ut på festen.