Vig en månad till att engagera dig i en organisation som gör något du tror på.