Läs på och utbilda dig om politiska ideologier du inte är bekant med. Hjälp andra att förstå.