Skänk en för dig rimlig del av din inkomst varje månad till något du tror på.