Var uppmärksam på när någon ser upp till dig och ta ansvar för att vara en god förebild för yngre i din omgivning. Erbjud ditt mentorskap till någon som behöver stöd.