Pay it forward. Nästa gång någon gör dig en tjänst, tacka inte bara utan gör samma tjänst för någon annan inom en vecka.