Motverka grupptryck genom att tala väl om människor som gör normavvikande saker.