Uppmuntra elever att stå upp för varandra i klassrummet, även mot vuxna om det skulle behövas.