Ge komplimanger på handlingar och personlighet, istället för på yta.