Ta ansvar för stämningen i de sammanhang du befinner dig i. Våga bryta en obehaglig stämning även om det inte är du som är utsatt.