Gör en kunskapsinventering av dig själv och dina vänner. Var kan era förmågor och kunskaper komma till nytta?