Nästa gång du är på väg att tala illa om en person som inte är närvarande, hejda dig och säg istället något vänligt om någon.