Kontakta företag som har sexistiska reklambudskap och ifrågasätt dem. Kontakta också reklambyråerna direkt.