Spendera en timme med att ta reda på var dina kompetenser behövs, eller vem i din omgivning som behöver ditt stöd.