Fundera över vilka grupper i samhället som kan behöva din hjälp. Diskutera med andra om hur ni bäst kan bidra.