Lär barn om empati genom att prata med dem om vad de är rädda för, så att de lättare kan förstå när andra är rädda.