DET GODA LEDARSKAPET

Ett ledarskapsprogram i samarbete med Sveriges Elevkårer

ÄR DU FRAMTIDENS LEDARE?

Ett av våra huvudsakliga ändamål är att med Raoul Wallenbergs person och gärning som förebild, ge svenska gymnasieungdomar utbildning i ledarskap. Utbildningarnas främsta syfte är att hjälpa ungdomarna att utifrån sina inre värderingar skapa medmänsklig förändring och göra skillnad.

Programmet Det goda ledarskapet riktar sig mot gymnasieelever som är engagerade i en elevkår. Det ger deltagarna en fördjupad förståelse och respekt för ledarrollen och för ledarskapets möjligheter och begränsningar.  Diskussioner om  ledarskapets krav på personligt ansvar- och ställningstagande löper som en röd tråd genom programmet. Sedan starten har Mgruppen varit huvudansvariga för innehållet. Deras stora engagemang och erfarenhet har resulterat i fantastiska deltagarutvärderingar genom åren. Se här nedan hur du kan ansöka till 2017-års ledarskapsprogram.

Email to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn37Share on Facebook0
DET GODA LEDARSKAPET 2017

Programmet startade 2001 och hittills har över 700 elever från olika gymnasieskolor i Sverige deltagit.

Programmet 2017 består av tre träffar under 7 månaders tid. Det första kurstillfället är den 31 juli till 2 augusti och det andra 20-22 oktober. Inom ramen för programmet ingår egen instudering och ett projektarbete som redovisas på sista träffen den 27 januari.

Sista ansökningsdag är 30 april. Ansök här.

Kontakta Lisa Gawell för mera information.
Telefon 070 492 67 66, eller mail: lisa.gawell@rwa.se

English