DET GODA LEDARSKAPET

Ett ledarskapsprogram i samarbete med Sveriges Elevkårer

ÄR DU FRAMTIDENS LEDARE?

Ett av våra huvudsakliga ändamål är att med Raoul Wallenbergs person och gärning som förebild, ge svenska gymnasieungdomar utbildning i ledarskap. Utbildningarnas främsta syfte är att hjälpa ungdomarna att utifrån sina inre värderingar skapa medmänsklig förändring och göra skillnad.

Programmet Det goda ledarskapet riktar sig mot gymnasieelever som är engagerade i en elevkår. Det ger deltagarna en fördjupad förståelse och respekt för ledarrollen och för ledarskapets möjligheter och begränsningar.  Diskussioner om  ledarskapets krav på personligt ansvar- och ställningstagande löper som en röd tråd genom programmet. Sedan starten har Mgruppen varit huvudansvariga för innehållet. Deras stora engagemang och erfarenhet har resulterat i fantastiska deltagarutvärderingar genom åren.

Email to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn37Share on Facebook0
DET GODA LEDARSKAPET 2016

Programmet startade 2001 och hittills har över 700 elever från olika gymnasieskolor i Sverige deltagit.

Programmet 2016 består av tre träffar under 7 månaders tid. Det första kurstillfället är den 5-7 augusti och det andra 21-23 oktober. Inom ramen för programmet ingår egen instudering och ett projektarbete som redovisas på sista träffen den 11 februari.

Årets deltagare är nu rekryterade! Välkomna att söka till nästa års program.

Kontakta Lisa Gawell för mera information.
Telefon 070 492 67 66, eller mail: lisa.gawell@rwa.se

English