DET GODA LEDARSKAPET

Ett ledarskapsprogram i samarbete med Sveriges Elevkårer

ÄR DU FRAMTIDENS LEDARE?

Ett av våra huvudsakliga ändamål är att med Raoul Wallenbergs person och gärning som förebild, ge svenska gymnasieungdomar utbildning i ledarskap. Utbildningarnas främsta syfte är att hjälpa ungdomarna att utifrån sina inre värderingar skapa medmänsklig förändring och göra skillnad.

Programmet Det goda ledarskapet riktar sig mot gymnasieelever som är engagerade i en elevkår. Det ger deltagarna en fördjupad förståelse och respekt för ledarrollen och för ledarskapets möjligheter och begränsningar.  Diskussioner om  ledarskapets krav på personligt ansvar- och ställningstagande löper som en röd tråd genom programmet. Sedan starten har Mgruppen varit huvudansvariga för innehållet. Deras stora engagemang och erfarenhet har resulterat i fantastiska deltagarutvärderingar genom åren. Se här nedan hur du kan ansöka till 2017-års ledarskapsprogram.

Vad säger deltagarna

Genom ledarskapsprogrammet har jag även fått en annan bild av Raoul Wallenberg. Raoul hade ett mod, att våga göra något trots rädsla, som få människor i världen har. Genom att vara orädd och våga göra det omöjliga lyckas han göra en liten skillnad för många människor. Detta visar att en vanlig människa kan göra skillnad genom att våga ta risker och utmaningar. Jag tror detta är en utav de viktigaste faktorerna som ledare; att våga ha mod. Som ledare möter man motgångar som kan splittra gruppen eller tära på både medlemmarnas och ledarens självförtroende. Då har man kraften att kunna resa sig igen och leda gruppen genom motgången med hjälp av klara visioner.” VICTORIA FRIMAN, BLACKEBERGS GYMNASIUM ELEVKÅR

Den här utbildningen har gett mig väldigt många verktyg att kunna göra detta på bästa möjliga sätt. Som tidigare nämnt är ingen fullbordad, men erfarenheter och ett värdefullt bagage hjälper en på vägen. Och ingen behöver vara fullbordad för att göra stordåd. Det är nog det jag kommer att ta med mig allra mest.”

 NORA UVEMO, VIKTOR RYDBERG ODENPLANS ELEVKÅR

Jag har blivit mer trygg i ledarrollen, vilket jag tror är viktigt. Att utstråla trygghet och lugn i kombination av att ta in alla andras åsikter och vara en bra lyssnare tror jag är en stabil bas för en ledare. Att inse sina svagheter och styrkor, vilket jag gjort genom feedback, har också hjälpt mig i mitt kårarbete och som en ledare.

KARIN BOBIC LINDSTRAND FOLKUNGASKOLANS MUSIKHJÄLP

 

DET GODA LEDARSKAPET 2017

Programmet startade 2001 och hittills har över 700 elever från olika gymnasieskolor i Sverige deltagit.

Programmet 2017 består av tre träffar under 7 månaders tid. Det första kurstillfället är den 31 juli till 2 augusti och det andra 20-22 oktober. Inom ramen för programmet ingår egen instudering och ett projektarbete som redovisas på sista träffen den 27 januari.

Sista ansökningsdag är 30 april. Ansök här.

Kontakta Lisa Gawell för mera information.
Telefon 070 492 67 66, eller mail:lisa.gawell@rwa.se 

English