RAOUL WALLENBERGPRISET

Ett pris för medmänsklighet i Raoul Wallenbergs anda.

VAD HADE RAOUL GJORT?

På Raoul Wallenbergs dag delar vi varje år ut Raoul Wallenbergpriset. Priset går till en person som i Sverige arbetar i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet, intolerans och alla människors lika värde.

Priset till Raoul Wallenbergs minne har gjorts möjligt genom ett bidrag från regeringen. Pristagaren kommer att vid sidan av prissumman på 100 000 kr få en miniatyr av den bronsportfölj som konstnärerna Ulla och Gustav Kraitz skapat och som är en del av minnesmärken över Raoul Wallenberg utanför FN i New York och UD i Stockholm.

Juryordföranden Olle Wästberg, som även var regeringens samordnare för Raoul Wallenberg-året 2012 säger: Raoul Wallenbergpriset ger en möjlighet att lyfta fram det viktigaste arvet efter Raoul Wallenberg: Att var och en har ett ansvar för att bekämpa främlingsfientlighet, antisemitism och annan intolerans. 

Juryn har tagit emot över 130 förslag på pristagare till Raoul Wallenbergpriset 2016. De nominerade kommer att offentliggöras i juni och vinnaren kommer att presenteras på Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti.

Email to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook47
NOMINERADE TILL RAOUL WALLENBERGPRISET 2015

2015 föreslogs över 80 personer till Raoul Wallenbergpriset, juryn nominerade sex personer som alla på olika sätt brutit mot normer och konventioner, eller gjort personliga uppoffringar för att motverka olika former av intolerans

Visa mer

 

De sex nominerade är:

Sarah Delshad, grundare av Muslimska feminister, är en fristående samhällsdebattör inom ämnen som mänskliga rättigheter, feminism och antirasism.

Sandra Ehne är ordförande för Stockholm Pride och arbetar inom Scouterna för mångfald och mot rasism och homo-, bi- och transfobi.

Hédi Fried är överlevande från Auschwitz. Hon har i ett halvt sekel rest runt i skolor och pratat om Förintelsen. Hon har också engagerat sig mot andra folkmord och övergrepp.

Daniel Poohl har under många år varit VD för Expo, en viktig kunskapskälla i arbetet mot rasism i Sverige.

Emerich Roth är överlevande från koncentrationslägren. Han har outtröttligt besökt skolor och upplyst om Förintelsen. Genom Emerichfonden verkar han för att hindra att rasism får fotfäste i Sverige.

Rickard Söderberg, även känd som ”Gaytenor”, har valt ovanliga sätt för att runt om i världen arbeta för hbtq-personers rättigheter.

RAOUL WALLENBERGPRISET 2015

Hédi Fried och Emerich Roth är vinnare av Raoul Wallenbergpriset 2015. Hédi och Emerich är båda överlevande från Förintelsen. De har kunnat övervinna sin smärta och sina fruktansvärda upplevelser för att i ett livslångt engagemang berätta sanningen. De har visat på kunskapens kraft för att förmedla tolerans och medmänsklighet. Tillsammans grundade de Föreningen
Förintelsens överlevande.

Visa mer

– Idag finns få kvar som kan vittna om nazismens illdåd. Hédi Frieds och Emerich Roths insatser för att nå unga människor är grundläggande för den framtida upplysningen kring rasism, främlingsfientlighet och antisemitism, säger juryns ordförande Olle Wästberg.

 

RAOUL WALLENBERGPRISET 2014

Emir Selimi är grundare och ledare för organisationen Unga Romer. Emir föddes 1983 i Belgrad och upplevde diskriminering redan i skolan i Serbien. Han kom som åttaåring till Sverige och började redan på högstadiet engagera sig för alla människors lika rättigheter. 2013 formade han organisationen Unga Romer som bland annat arbetar med att skapa den första webbaserade romska skolan i världen och utveckla det romska skriftspråket.

Visa mer

Emir föreläser också i skolor, kommuner och för polischefer om mänskliga rättigheter, antisemitism och rasism gentemot romer. Han har vidgat kontakterna med bland annat judiska, samiska och muslimska ungdomar och visat människor andra alternativa tankesätt. Juryn för Raoul Wallenbergs pris anser att Emir Selimi blivit en förebild för många och arbetar i Raoul Wallenbergs anda. Priset till Raoul Wallenbergs minne har gjorts möjligt genom ett bidrag till Raoul Wallenberg Academy från regeringen.

 

RAOUL WALLENBERGPRISET 2013

Det första svenska Raoul Wallenbergpriset gick till Siavosh Derakhti från Malmö. Han startade som 19-åring på egen hand ”Unga muslimer mot antisemitism”. Det skedde efter en resa till koncentrationsläger. Föreningen har nu breddats och bytt namn till ”Unga mot Antisemitism & Främlingsfientlighet”. Den vill öka förståelsen mellan olika grupper i Malmö.

Visa mer

Siavosh Derakhti fick priset därför att han ”genom sitt enskilda initiativ och genom att ideellt engagera sig mot främlingsfientlighet blivit ett positivt exempel i Malmö och Sverige. Han är en förebild för andra i sitt engagemang och visar att en enda människas beslutsamhet att inte acceptera växande intolerans kan få betydelse.” Priset delas ut av Raoul Wallenberg Academy och harfinansierats av Integrationsdepartementet.

Juryn Raoul WallenbergprisetJURYN FÖR RAOUL WALLENBERGPRISET

Juryn för Raoul Wallenbergpriset har utsetts av Raoul Wallenberg Academy och består av:

Olle Wästbeg (ordförande), politiker, (Liberalerna), publicist och diplomat. Olle är ordförande för Raoul Wallenbergpriset och är styrelseledamot i Raoul Wallenberg Academy. Han var regeringens samordnare för Raoul Wallenbergåret 2012 och utredare för statens Demokratiutredning 2014.

Ingrid Lomfors, överintendent för Forum för levande historia. Ingrid är i grunden docent i historia och medverkar ofta som expert och sakkunnig i olika nationella och internationella sammanhang.

Soraya Post, europaparlamentariker (Feministiskt initiativ). Soraya har mångårig erfarenhet av arbete som MR-strateg med fokus på romers rättigheter i Sverige och Europa. Hon sitter som sakkunnig och expert i allt från EU-kommissionen till Länsstyrelsen.

Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig för Berättarministeriet. Dilsa är författare och journalist och deltar ofta som debattör i frågor kring integration, hedersmord och kvinnors rättigheter.

Martin Schibbye, journalist. Martin har under lång tid arbetat som utlandsreporter där Asien har varit hans främsta bevakningsområde. Han har tillsammans med Johan Persson blivit hyllad för sitt journalistiska arbete som utmanar pressfrihetens gränser.

Jason Diakté, mer känd som Timbuktu, är en av Sveriges mest framstående hiphopartister. Han har stort personligt engagemang i viktiga samhällsfrågor och har mottagit fler utmärkelse för sitt arbete mot främlingsfientlighet och rasism. 

Cecilia Åhlberg, styrelseledamot, Raoul Wallenberg Academy. Cecilia har jobbat nära sin mormor, Nina Lagergren med frågor rörande Raoul Wallenberg sedan flera år tillbaka.

English