KUBPROJEKTET

Ett skolprojekt som belyser mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter.

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD!

Kubprojektet ”Varje människa kan göra skillnad” består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige. Genom detta projekt får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Projektet pågår i hela Sverige och får avslutas i samband med 
Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Kungsträdgården i Stockholm.
Ladda ner appen ”Kubprojektet” kostnadsfritt genom App Store eller Google Play. I 30 avsnitt berättar lärare och elever om hur de arbetat med sin kub under 2016.

Email to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0

Vill din skola vara med i Kubprojektet läsåret 2017/2018?

Skicka in din ansökan redan idag!
Vi tar emot ansökningar löpande.

I projektet ingår:

  • En fysisk kub (inkl. transport, lager, underhåll)
  • Nätverksträffar för lärare
  • Möjlighet att jobba med digitala kuber på kuberna.nu.
  • En verktygslåda med färdigt pedagogiskt material att använda i undervisningen.
  • Allmän utställning i Stockholm med alla deltagande skolor, inklusive workshop för lärare och elever.
  • Ett nationellt nätverk med andra deltagande skolor samt stöd från Raoul Wallenberg Academy.
    Kostnad: 40 000 sek (exkl moms)

ANSÖK TILL KUBPROJEKTET HÄR

Uppdraget

Elever får använda sin kreativitet och fritt gestalta inuti kuben hur de kan stå upp för sin mänskliga rättighet med hjälp av text, bild, film, teater och installationer utifrån perspektivet hur varje människa kan göra skillnad. Projektet innehåller även en digital plattform och en verktygslåda fylld med pedagogiskt material för lärare att använda direkt i undervisningen. Dessutom bjuds lärare in till inspirerande nätverksträffar under året för att bygga nätverk och lära av varandra.

Visa mer

Skolan bestämmer själv vilka aktiviteter som sker runt kuben under året. Tidigare år har skolor anordnat alltifrån egna modeshower till bloggar och kommuner har skapat kommunala ungdomsjobb för att bemanna kuben under sommaren. Bara fantasin sätter gränser! Kuben fungerar som en katalysator för att lyfta viktiga frågor som rör allas lika värde.

En av de stora fördelarna med projektet som lyfts fram av tidigare deltagare är att kuben skapar nya mötesplatser där grupper som vanligtvis inte samarbetar möts. Även nya nätverk mellan skolor från hela landet skapas. Dessutom främjar kuben bra samarbeten intern mellan lärare och elever som verkar i samma skola, eller i samma kommun.

En annan av de stora fördelarna som lyfts fram är vikten av det publika i projektet. Kuben i sin form syns och skapar verkliga mottagare för elevers arbeten – vilket bidrar till ökat engagemang och motivation hos eleverna.

Vi talar i FN kring Kubprojektet som nu startas upp i New York!

https://youtu.be/lwEomP_-leA

Se hur alla 30 skolor jobbade med projektet 2016

 

English