POLICIES OCH EFFEKTRAPPORT

Raoul Wallenberg Academy innehar ett 90-konto (900-4706) vilket innebär att organisationen står under granskning av Svensk Insamlingskontroll. Organisationen måste ha en redovisning som granskas av en auktoriserad revisor. Vår administration svarade för 13 % av våra totala kostnader under 2015. Lön för verksamhetsansvarig uppgår till 38 000 kr per månad, utan särskilda förmåner. Styrelsen är icke arvoderad och beslutar om lön för verksamhetsansvarig.

Raoul Wallenberg Academy är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, och följer därmed FRII:s kvalitetskod och styrande riktlinjer för tryggt givande. Kvalitetskoden fastställer givarens rättigheter och att insamling bedrivs transparent, etiskt och professionellt.

Här publicerar vi våra dokument för:

Effektrapport 2016

FRII:s Kvalitetskod

Insamlingspolicy

Etiska riktlinjer

Personalpolicy

Volontärpolicy

Stadgar

Årsredovisning 2016

English