EKONOMI

Raoul Wallenberg Academy innehar ett 90-konto (900-4706) vilket innebär att organisationen står under granskning av Svensk Insamlingskontroll. Organisationen måste ha en redovisning som granskas av en auktoriserad revisor. Vår administration svarade för 17 % av våra totala kostnader under 2017. Lön för verksamhetsansvarig uppgår till 42 000 kr per månad, utan särskilda förmåner. Styrelsen är icke arvoderad och beslutar om lön för verksamhetsansvarig.

Raoul Wallenberg Academy är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, och följer därmed FRII:s kvalitetskod och styrande riktlinjer för tryggt givande. Kvalitetskoden fastställer givarens rättigheter och att insamling bedrivs transparent, etiskt och professionellt.

ÄLDRE ÅRSREDOVISNINGAR

2015
2014
2013
2012
2011

English