DIFFERENCEMAKERS

Ett nätverk för unga ledare vars medlemmar stödjer varandra att gå från ord till handling och göra skillnad.

DIFFERENCEMAKERS

Raoul Wallenberg Differencemakers är en ideell förening öppen för alla under 35 år som vill verka i Raoul Wallenbergs anda. Dessutom fungerar den som en alumniförening för dem som gått ledarskapsutbildningen Raoul Wallenberg Academy. Raoul Wallenberg Differencemakers drivs av värderingar om att varje människa kan göra skillnad samt om medmänsklighet, civilkurage och samhällsengagemang. Vi vill att fler unga ska få modet att följa sin inre kompass, och vi vill få fler att växa och agera. Föreningen har regelbundet aktiviteter i form av exempelvis frukostföreläsningar, så kallade Breakfast Clubs, månadscoachningstillfällen i självledarskap, alumniträffar och välgörenhetsprojekt.

Kontakta RWD ordförande Adam Lundberg på info@rwdifference.se om du vill engagera dig eller om du har några frågor.

Besök oss på www.rwdifference.se eller bli medlem du också!

English