RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Vi stödjer unga att hitta modet att göra skillnad genom att erbjuda verktyg, kunskap och inspiration.

VAD VI GÖR

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör vi genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga skolmetoder. Akademin grundades år 2001 av bland andra Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren och fram till hösten 2012 drevs akademin på ideell basis.

Vi kultiverar de fyra egenskaper som är gemensamma för positiva samhällsförändrare såsom Raoul Wallenberg: empati, civilkurage, ledarskap och samverkan. De första två egenskaperna är viktiga för att möjliggöra för individen att börja göra skillnad, och de två sista är nödvändiga för att göra ett större avtryck. Vi arbetar med alla fyra egenskaperna men eftersom vi tror att varje människa kan göra skillnad lägger vi extra vikt vid de första två.

Varje år deltar 8 000 ungdomar aktivt i våra metoder och ledarskapsutbildningar, spridd över cirka 100 skolor i hela Sverige. Genom Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti når vi dessutom mångdubbelt fler.

Verksamheten bygger på samverkan med andra aktörer som delar visionen om ett medmänskligt samhälle. Bland samarbetsparterna kan nämnas Ashoka, Friends, Forum för levande historia, Fryshuset, Mgruppen, Svenska kommittén mot antisemitism, Selfleaders, Sveriges Elevkårer, Ungdomar.se, Svenska Institutet och Teskedsorden.

Vi har fyra värderingar som vi lever efter och som genomsyrar hela vår organisation.

.

MEDMÄNSKLIGHET

Vara empatisk och behandla andra som du själv vill bli behandlad

CIVILKURAGE

Modet att följa sin inre kompass

EMPOWERMENT

Att få andra att växa och kraft att handla

SAMVERKAN

Bygga broar, tillsammans når vi längre

Raoul Wallenberg Academys styrelse

  • Cecilia Nordström, ordförande. Cecilia är verksam inom Tällberg Foundation och styrelseordförande för Berättarministeriet.
  • Sven Hagströmer, vice ordförande. Sven är släkting till Raoul Wallenberg och var med och grundande Raoul Wallenberg Academy år 2001. Sven är styrelseordförande i Creades och även en av grundarna till Berättarministeriet och Stiftelsen Allbright.
  • Carl Svernlöv, jurist på Baker McKenzie samt universitetslärare och författare av juridisk litteratur kring frågor om bolagsstyrning/corporate governance samt styrelse- och styrelseansvar.
  • Cecilia Åhlberg. Cecilia jobbar nära sin mormor, Nina Lagergren, med frågor rörande Raoul Wallenberg.
  • Ingrid Carlberg. Ingrid är författare och journalist och har skrivit den hyllade biografin “Raoul Wallenberg, Det står ett rum här och väntar på dig…” (Norstedts, 2012).
  • Michael Wernstedt, jurist och tidigare verksamhetsansvarig (2013-2016) på Raoul Wallenberg Academy.
  • Olle Wästberg, politiker, publicist och diplomat. År 2011–13 var Olle Wästberg regeringens samordnare för Raoul Wallenberg-året 2012.
  • Verksamhetsansvarig: Sarah Scheller, ekonom och tidigare projektledare för skolprogram på RWA.

 

Stort tack till våra bidragsgivare!

Allmänna Arvsfonden

Annika och Gabriel Urwitz Stiftelse

Barbro Osher Pro Suecia Foundation

Claes Dahlbäck

Clas Groschinskys minnesfond

Gerald och Monica Naglers Stiftelse

Gålöstiftelsen

Karl-Johan Persson

Kungliga Patriotiska Sällskapet

Lago Wernstedt

Magnus Brandberg med familj

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Mats Klebergs Stiftelse

Millenium (Catarina och Sven Hagströmer)

Postkodlotteriets Kulturstiftelse

Regeringskansliet

Segulah AB

SLL – Stockholm Läns Landsting Enheten för kultur- och föreningsstöd

Stiftelsen Chelha

Stiftelsen Natur & Kultur

Stiftelsen Oscar Hirschs Minne

Svenska Postkodlotteriet

Åke Bonnier, Kristina Gustafsson Bonnier, Anna Rantala Bonnier, Elin Bonnier

Åhlén-stiftelsen

English