Rebecka Steinhoff

Rebecka Steinhoff
Projektledare Raoul Wallenbergs dag

070-747 83 88

Rebecka är projektledare för Raoul Wallenbergs dag, Raoul Wallenbergpriset och ungdomspriset Ungt Kurage. Hon har alltid haft ett varmt och gediget engagemang för att informera och stimulera ungdomars intresse för kultur och bildning. Vid sidan om jobbet är hon engagerad i flera ungdomsprojekt. Rebecka är civilekonom och arbetade tidigare på Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Värderingar: Öppenhet och gemenskap

Kontakta gärna Rebecka om du vill veta mer om Raoul Wallenbergs dag!
rebecka.scharfstein@rwa.se

English