VARJE KOMMUN KAN GÖRA SKILLNAD!

ETT SAMARBETE MED RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Vi hjälper kommuner att konkretisera demokratiuppdraget.

Det lokala demokratiarbetet börjar i skolan – utan ett bra värdegrundsarbete i skolan får man inget demokratiskt samhälle.

Vi på Raoul Wallenberg Academy hjälper kommunen och skolan att arbeta systematiskt och långsiktigt med värdegrundsuppdraget utifrån 3 byggstenar:

Kunskap om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter. Kubprogrammet ”Varje människa kan göra skillnad” består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige. I klassrummet diskuteras vad rättigheten innebär och därefter använder elverna sin kreativitet för att illustrera vad den mänskliga rättigheten betyder för dem.

Ett kraftfullt integrationsverktyg – Kuben är även en naturlig mötesplats för nyanlända och etablerade ungdomar att arbeta tillsammans och dela perspektiv samt utbyta erfarenheter kring mänskliga rättigheter. På sommaren flyttas kuben från skolgården till en offentlig plats i kommunen och eleverna sommarjobbar som ”kubvärdar” och för dialog samt inspirerar allmänheten om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter.

Civilkurage utifrån kunskap om mänskliga rättigheter får vi ungdomarna att reagera för att sen agera. Eleverna får under sin gymnasietid utveckla sitt värdebaserade självledarkskap. Under upplevelsebaserade processer utforskar dem sina och andras personliga värderingar och styrkor. Syftet är att hitta sin inre kompass och känna att man kan och vill skapa skillnad utanför sig själv. Processen och verktygen lärs ut i en Train-the-trainerutbildning för verksamma inom skolan.

Förebilder och skapa nätverk arbetet avslutas varje år med att skolor från både Sverige och utomlands samlas för att tillsammans fira och uppmärksamma allt gott som händer i samhället. Detta sker på Raoul Wallenbergs dag – Sveriges nationella dag för  civilkurage och medmänsklighet. Lokala hjältar som agerar i Raoul Wallenbergs anda hyllas och akademin delar ut Raoul Wallenbergprisetet, ungdomspriset Ungt Kurage och nytt för i år Kommunpriset till en medmänsklig kommun.

Ett sammarbete med Raoul Wallenberg Academy innebär att skolan ingår i ett nätverk för erfarenhetsutbyte och gemenskap både nationellt och internationellt. Genom regelbundna nätverksträffar, digitala forum och Raoul Wallenbergs dag skapas best pratice för värdegrundsarbete och motivation att fortsätta göra skillnad.

”Det är en jättehäftig känsla när man inser vilka krafter det finns inom alla och vilken härlig vilja som invånarna visar.”

-Pernilla Bjerkesjö, skol-, kultur- och fritidschef, Grästorps kommun

Se filmen om Kubprogrammet.

Se filmen om vår Train-the-trainerutbildning.

ETT ÅR MED RAOUL WALLENBERG ACADEMY 

Årshjulet

Raoul Wallenberg räddade tiotusentals människor undan Förintelsen. Än idag hyllas han för sitt mod, civilkurage och kreativitet. Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad.

Se filmen om Raoul Wallenberg och vår mission.

FIRA RAOUL WALLENBERGS DAG!

Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet. Syftet är att belysa och diskutera aktuella frågor som rör mänskliga rättigheter, vikten av personligt ansvar och möjligheten för en enskild människa att göra skillnad. Det är en dag att fira och lyft goda krafter, en dag för gemenskap! Vi har idéer och stödmaterial för hur kommunen kan fira dagen lokalt. Hur vill ni uppmärksamma dagen i er kommun?

Bjud in kommuninvånarna till program med aktiviteter. Till hjälp finns här en talarlista bestående av Sveriges främsta experter och inspiratörer, guidelines till en Workshop om civilkurage och möjlighet att beställa inspirationsmaterial 100 sätt att göra skillnad, skyddspass, vad betyder ditt pass för dig samt vykort med uppmaningar att agera med civilkurage!

Ställ ut ”För mig finns inget annat val” – en utställning om Raoul Wallenbergs handling och gärning och hur vi kan göra skillnad idag. Maila Rebecka Steinhoff för att få utställningen att skriva ut i valfri storlek (A3 eller A4). OBS: allt vårt material är gratis!

English