VARJE KOMMUN KAN GÖRA SKILLNAD!

ETT SAMARBETE MED RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Vi hjälper kommuner att konkretisera demokratiuppdraget.

Genom  ett långsiktigt värdegrundsarbete i skolan ger vi unga verktyg och inspiration att göra skillnad. Vi möjliggör så att ungas engagemang blir motorn för att sprida engagemanget vidare i kommunen.

Värdegrundsarbetet är i tre delar. Det inleds med ett kunskapshöjande  kulturprojekt om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter.  Samtidigt arbetar lärarna med elevernas personliga utveckling där de får utforska sina värderingar och drivkrafter samt hur de vill skapa skillnad utanför sig själva. Arbetet avslutas varje år med att skolor från både Sverige och utomlands samlas för att tillsammans fira och uppmärksamma allt gott som händer i samhället. Detta sker på  Raoul Wallenbergs dag – Sveriges nationella dag för  civilkurage och medmänsklighet.

”Det är en jättehäftig känsla när man inser vilka krafter det finns inom alla och vilken härlig vilja som invånarna visar.”

-Pernilla Bjerkesjö, skol-, kultur- och fritidschef, Grästorps kommun

Se filmen om vårt samarbete med skolor och kommuner.

ETT ÅR MED RAOUL WALLENBERG ACADEMY 

Skärmavbild 2017-01-20 kl. 13.42.02

Raoul Wallenberg räddade tiotusentals människor undan Förintelsen. Än idag hyllas han för sitt mod, civilkurage och kreativitet. Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad.

Se filmen om Raoul Wallenberg och vår mission.

https://youtu.be/f7tq1iQOMVk

Email to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0

FIRA RAOUL WALLENBERGS DAG!

Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet. Syftet är att belysa och diskutera aktuella frågor som rör mänskliga rättigheter, vikten av personligt ansvar och möjligheten för en enskild människa att göra skillnad. Hur vill ni uppmärksamma dagen i er kommun?

Nedan följer några förslag på vad ni i er kommun kan göra på Raoul Wallenbergs dag för att bidra till ett mer medmänskligt samhälle.

English