Fortsätt hjälpa den som är ny på skolan/arbetsplatsen att komma in i vardagen hela första terminen, inte bara första dagen.