Uppmana regeringen att förtydliga att asylskäl är särskilda skäl för att beviljas nationellt visum enligt 3 kap. 4 § Utlänningslagen.