OM LISTAN

DET FINNS ÖVER 100 SÄTT ATT SKAPA EN BÄTTRE VÄRLD FÖR OSS ALLA.

När Europa härjades av hat stod Raoul Wallenberg för medmänsklighet. Nu när utanförskap och främlingsfientlighet utmanar Sverige undrar vi vad civilkurage betyder.

Vad skulle Raoul Wallenberg göra idag? Vi vill ha fler Raoul Wallenberg. Vi uppmanar nu Sverige att träna sig i civilkurage.

Genom att befolka ordet civilkurage med fler berättelser, nyanser och ingångar vill vi få fler människor att ta ansvar för sig själva och varandra. Vi är övertygade om att civilkurage, liksom vilken annan färdighet som helst, går att träna. Med små och konkreta steg kan vi bygga upp mod för att agera medmänskligt i vardagliga situationer.

Vi vill skapa reflexer för medmänsklighet. Var med i förändringen genom att välja en utmaning från listan över 100 sätt att göra skillnad.

VARFÖR DENNA LISTA?

Vi vill bredda och tillgängliggöra begreppet civilkurage och få fler att ta små och konkreta steg. Genom att befolka ordet civilkurage med fler berättelser, nyanser och ingångar vill vi få fler människor att ta ansvar för sig själva och varandra.

Vi är övertygade om att civilkurage, liksom vilken annan färdighet som helst, går att träna. Med små och stora steg kan vi på samma sätt bygga upp mod för att agera medmänskligt i vardagliga situationer. Vi vill skapa reflexer för medmänsklighet.

HUR KAN JAG TIPSA ANDRA OM LISTAN?

Här kan du ladda ner lista för utskrift

Här kan du ladda ner workshopen Göra skillnad

Här kan du ladda ner en PowerPoint-presentation till workshopen Göra skillnad

Här kan du ladda arbetsblad till workshopen Göra skillnad

BAKGRUND TILL LISTAN – VARIFRÅN KOMMER FÖRSLAGEN?

Vi tror på social förändring som kommer underifrån. Våren 2014 bjöd vi in till samtal kring civilkurage och fick konkreta förslag på små och stora handlingar som varje människa kan göra för att bidra till ett medmänskligt samhälle. Diskussionen försatt på sociala media, i Almedalen, genom workshop och diskussioner. Utifrån dessa förslag, och fler som kommit till oss via sociala medier, har vi satt ihop denna lista.

Med andra ord är vi stolta över att presentera produkten av ett sant gräsrotsinitiativ. 100 saker du kan göra för att träna upp ditt civilkurage och göra skillnad.

Tycker du att något saknas? Skriv ditt förslag på Twitter, Facebook eller Instagram med hashtagen #göraskillnad eller maila oss info@rwa.se med ditt förslag!

VARFÖR BEHÖVER JAG TRÄNA MITT CIVILKURAGE?

Att stå upp för något man tror på är svårt. En rad sociala mekanismer kan stå i vägen för vår ambition att göra gott. Till exempel tenderar vi ofta till att följa med strömmen och anamma majoritetens åsikter eller handlingar, även om vi egentligen inte anser att dessa är riktiga. En annan vanlig mekanism är att avskriva sig ansvar för någon oförrätt som begås, då man lätt tänker att någon annan har ansvaret. Risken är att alla tänker likadant, och det slutar med att ingen agerar.

Bristande civilkurage kan också helt enkelt bero på rädsla eller okunskap om hur vi kan agera. Därför är det extra viktigt att öka medvetenheten kring hur vi kan visa civilkurage och att träna oss genom enkla, vardagliga handlingar.

Precis på samma sätt som att vi har brandövningar, tror vi att man kan träna sitt civilkurage. Genom att upprepa ett handlingsmönster och reflektera kring svårigheter och möjligheter, kan vi alla bli bättre på att agera medmänskligt.

VEM STÅR BAKOM PROJEKTET?

Raoul Wallenberg Academy lanserade projektet våren 2014 med målet att ha fler ”Raoul Wallenberg”, det vill säga fler människor som står upp för sina värderingar.

VAD ÄR RAOUL WALLENBERG ACADEMY?

Raoul Wallenberg Academy inspirerar nya generationer att skapa medmänsklig förändring. Syftet med akademin är att inspirera unga att agera för alla människors lika värde. Det gör vi genom att erbjuda verktyg, kunskap och långsiktiga projekt. Läs mer på www.raoulwallenberg.se