Är du framtidens ledare? Sök Ledarskapsprogrammet 2017

Ledarskapsprogrammet riktar sig till gymnasieungdomar engagerade i elevkårer och ger en utbildning i ledarskap med Raoul Wallenbergs person och gärning som förebild. Programmet ska hjälpa ungdomarna att utifrån sina inre värderingar skapa medmänsklig förändring och göra skillnad.

Ansökan är öppen till 30 april. Programmet består av tre träffar under sju månaders tid. Det första kurstillfället är den 31 juli till 2 augusti och det andra 20-22 oktober. Ett projektarbete redovisas på sista träffen den 27 januari.

Ansök här.

Kontakta Lisa Gawell för mera information: 070 492 67 66, eller mail: lisa.gawell@rwa.se

Bild med texten Morgondagens ledare

English