WISBYGYMNASIET
Rätten till mänskliga rättigheter

Wisbygymnasiet jobbar med den sista, sammanfattande artikeln, hör hur det lät när kuben anlände:

– Man ska sätta igång tanken i huvudet. Vad är mänskliga rättigheter? berättar biträdande rektor Erik Gerndt vid norra Wisbygymnasiet. Och Erik Gerndt tycker att det är viktigt att eleverna i Visby är med i det här arbetet.
– Vi kan ju tänka hur det ser ut i världen just nu, det ligger så att säga helt rätt i tiden att vi är med på ett sånt här projekt.

Artikel 30

Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

(källa)
English